Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-03-07


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого