Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-03-01


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого