Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН696,686
2.САРТУУЛ48,953
3.ТАЙЖ47,038
4.МОНГОЛ41,834
5.ШАРНУУД34,645
6.БЭСҮД30,166
7.ХАРЧИН29,960
8.ЧОНОС19,456
9.ӨӨЛД17,971
10.ОЛХОНУУД17,801
11.БОРЛУУД12,658
12.ХОТГОЙД12,396
13.УРИАНХАЙ12,257
14.ГӨРӨӨЧИН12,246
15.ХАТГИН12,002
16.ТАЙЖУУД11,933
17.ЖАЛАЙР11,134
18.ТУГЧИН11,059
19.ХАРНУУД10,460
20.ЗУУТРАГ10,087