Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН698,713
2.САРТУУЛ49,077
3.ТАЙЖ47,188
4.МОНГОЛ41,951
5.ШАРНУУД34,757
6.БЭСҮД30,252
7.ХАРЧИН30,041
8.ЧОНОС19,514
9.ӨӨЛД18,028
10.ОЛХОНУУД17,841
11.БОРЛУУД12,704
12.ХОТГОЙД12,434
13.УРИАНХАЙ12,324
14.ГӨРӨӨЧИН12,285
15.ХАТГИН12,051
16.ТАЙЖУУД11,971
17.ЖАЛАЙР11,152
18.ТУГЧИН11,095
19.ХАРНУУД10,497
20.ЗУУТРАГ10,120