Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 694,743 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар391,669
2.Сэлэнгэ36,688
3.Төв33,716
4.Архангай30,641
5.Дархан-Уул29,591
6.Хэнтий24,381
7.Орхон21,388
8.Өвөрхангай20,895
9.Дорноговь14,886
10.Дорнод13,344
11.Баянхонгор12,685
12.Булган10,568
13.Хөвсгөл10,445
14.Өмнөговь9,921
15.Сүхбаатар6,720
16.Говьсүмбэр6,195
17.Дундговь6,092
18.Завхан5,640
19.Говь-Алтай4,332
20.Ховд3,889
21.Увс950
22.Баян-Өлгий107