Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГА" гэдэг ургийн овогтой нийт 739 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар454
2.Дундговь70
3.Төв47
4.Дархан-Уул30
5.Сэлэнгэ27
6.Орхон21
7.Өвөрхангай20
8.Говьсүмбэр15
9.Хөвсгөл15
10.Булган11
11.Дорнод7
12.Дорноговь6
13.Архангай6
14.Увс4
15.Хэнтий3
16.Өмнөговь3