Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 461 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар247
2.Хэнтий109
3.Увс28
4.Орхон22
5.Дархан-Уул17
6.Төв15
7.Дорнод6
8.Өмнөговь4
9.Өвөрхангай4
10.Сэлэнгэ3
11.Дорноговь3
12.Баянхонгор2
13.Хөвсгөл1