Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,517 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,265
2.Завхан269
3.Орхон199
4.Сэлэнгэ187
5.Булган149
6.Дархан-Уул119
7.Төв54
8.Архангай43
9.Дорнод40
10.Өмнөговь36
11.Хэнтий31
12.Увс30
13.Дорноговь19
14.Өвөрхангай16
15.Говьсүмбэр16
16.Хөвсгөл14
17.Дундговь10
18.Ховд10
19.Баянхонгор6
20.Говь-Алтай4