Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 278 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар175
2.Завхан77
3.Орхон12
4.Дорноговь9
5.Төв3
6.Сэлэнгэ1
7.Булган1