Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧ" гэдэг ургийн овогтой нийт 59 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар34
2.Өмнөговь18
3.Сэлэнгэ2
4.Дорнод2
5.Архангай1
6.Дундговь1
7.Булган1