Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 206 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар144
2.Өмнөговь16
3.Дундговь15
4.Дархан-Уул11
5.Говьсүмбэр8
6.Сэлэнгэ5
7.Булган2
8.Дорноговь2
9.Архангай1
10.Сүхбаатар1
11.Дорнод1