Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,001 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,014
2.Дорнод184
3.Ховд184
4.Сүхбаатар121
5.Хэнтий106
6.Өвөрхангай82
7.Дархан-Уул45
8.Баянхонгор44
9.Сэлэнгэ43
10.Хөвсгөл31
11.Орхон31
12.Төв28
13.Говьсүмбэр20
14.Дорноговь16
15.Завхан16
16.Архангай14
17.Дундговь8
18.Булган5
19.Өмнөговь5
20.Баян-Өлгий2
21.Говь-Алтай2