Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,971 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар984
2.Ховд188
3.Дорнод183
4.Сүхбаатар121
5.Хэнтий103
6.Өвөрхангай81
7.Дархан-Уул45
8.Баянхонгор44
9.Сэлэнгэ43
10.Хөвсгөл34
11.Орхон30
12.Төв27
13.Говьсүмбэр20
14.Дорноговь16
15.Завхан16
16.Архангай14
17.Дундговь8
18.Өмнөговь5
19.Булган5
20.Баян-Өлгий2
21.Говь-Алтай1
22.Увс1