Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,473 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,709
2.Сүхбаатар801
3.Дорнод765
4.Хэнтий345
5.Завхан158
6.Ховд147
7.Дархан-Уул82
8.Архангай76
9.Хөвсгөл74
10.Төв69
11.Дорноговь52
12.Орхон49
13.Сэлэнгэ47
14.Дундговь25
15.Өмнөговь19
16.Өвөрхангай16
17.Говьсүмбэр13
18.Булган12
19.Баянхонгор11
20.Увс3