Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,555 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,793
2.Сүхбаатар792
3.Дорнод762
4.Хэнтий348
5.Завхан163
6.Ховд150
7.Дархан-Уул80
8.Архангай76
9.Хөвсгөл75
10.Төв68
11.Дорноговь52
12.Сэлэнгэ49
13.Орхон45
14.Дундговь25
15.Өмнөговь19
16.Өвөрхангай17
17.Говьсүмбэр14
18.Булган13
19.Баянхонгор11
20.Увс3