Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮРЭЭ" гэдэг ургийн овогтой нийт 547 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар374
2.Завхан50
3.Хэнтий34
4.Архангай23
5.Төв17
6.Дархан-Уул14
7.Сэлэнгэ9
8.Булган8
9.Өвөрхангай7
10.Орхон6
11.Хөвсгөл3
12.Өмнөговь1
13.Баянхонгор1