Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮРЭЭ БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар10