Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮРЭЭ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 26 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар22
2.Төв4