Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 16 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар15
2.Дорнод1