Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨН" гэдэг ургийн овогтой нийт 487 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Дорнод220
2.Улаанбаатар212
3.Хэнтий25
4.Дорноговь11
5.Сэлэнгэ8
6.Дархан-Уул7
7.Завхан1
8.Баянхонгор1
9.Төв1
10.Сүхбаатар1