Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 09-р сарын 21 өдрийн байдлаар "АМАРБАЯСГАЛАНТБАЯРЖАВХЛАН" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АМАРБАЯСГАЛАНТБАЯРЖАВХЛАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120171