Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 09-р сарын 19 өдрийн байдлаар "АНУЖИН" гэсэн нэртэй 10,023 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АНУЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010469
22011552
32012477
42013542
52014576
62015495
72016562
82017395
92018369
102019316
112020143