Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 09-р сарын 21 өдрийн байдлаар "БАТЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 15,412 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БАТЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010191
22011196
32012239
42013247
52014213
62015179
72016203
82017200
92018186
102019149
11202064