Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 11-р сарын 28 өдрийн байдлаар "БОЛОРМАА" гэсэн нэртэй 10,785 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БОЛОРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201050
2201152
3201252
4201346
5201450
6201533
7201626
8201723
9201833
10201926
11202014