Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 11-р сарын 28 өдрийн байдлаар "МӨНХЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 9,415 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МӨНХЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201084
2201172
3201259
4201371
5201468
6201546
7201652
8201749
9201853
10201948
11202028