Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 11-р сарын 28 өдрийн байдлаар "МӨНХЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 11,791 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МӨНХЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010242
22011247
32012288
42013279
52014323
62015265
72016305
82017253
92018263
102019230
112020153