Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 06-р сарын 28 өдрийн байдлаар "����������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.