Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 07-р сарын 03 өдрийн байдлаар "����������������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.