Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 01-р сарын 20 өдрийн байдлаар "����������������������������������������������������������������������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.