ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДСАН АВТО МАШИНЫ ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, сумаар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг сум (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Зорчигч, ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин, чиргүүл, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг хамруулна. Авто тээврийн хэрэгслийг автобус, ачаа, суудлын, тусгай гэж үндсэн 4 ангилалаар авч үзнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он )
3 Тооцох аргачлал
Суудлын машин: Зөвхөн хүн тээвэрлэх зориулалттай, 8 хүртэл хүний суудалтай тээврийн хэрэгсэл юм. (Үүнд такси хамаарна) Ачааны машин: Ачаа тээвэрлэхэд зориулсан авто замын аливаа нэг моторт тээврийн хэрэгсэл (ачааны машин) эсвэл ачаа тээвэрлэхэд зориулсан аливаа авто тээврийн хэрэгслийн хослол (чиргүүл (-үүд)- тэй ачааны машин). Автобус: 9 буюу түүнээс дээш хүний (жолоочийг оруулаад) суудалтай авто замын зорчигч тээврийн хэрэгслийг хэлнэ. Үүнд: бага, дунд, том оврын автобус, троллейбус хамаарна. Тусгай зориулалтын авто машин: Тусгай зориулалтад ашиглагдахаар тоноглогдсон тээврийн хэрэгслүүд орно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
ш
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-18
7 Эх сурвалж
Авто тээврийн үндэсний төв
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0