ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН АВТОМАШИНЫ ТОО, улсаар, төрлөөр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барааны нэр (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсад импортоор орж ирсэн бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
ш
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-09
7 Эх сурвалж
Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0