ГАДААДАД ЗОРЧСОН МОНГОЛ ИРГЭДИЙН ТОО, боомт, аяллын зорилго, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Боомтын нэр (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хилээр гарсан дотоодын зорчигчдыг хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын зорчигчдын мэдээллийг улсаар ангилан гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-17
7 Эх сурвалж
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0