ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
МУ-ын Эрүүгийн хуулийн 20 дугаар бүлэг олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэргийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
МУ-ын Эрүүгийн хуулийн 20 дугаар бүлэг олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэгт террор үйлдэх талаар зориуд худал мэдээлэх, террор ажиллагаанд уриалах, түүнийг нийтийн өмнө зөвтгөх, зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, галт зэвсэг, галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар эзэмших, галт зэвсэг хууль бусаар бэлтгэх, галт зэвсэг, галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хамгаалахад хайнга хандах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэх орон байраар хангах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг завших, мансууруулах үйлчилгээ бүхий ургамлыг хууль бусаар тариалах, аюултай хог хаягдал, химийн хорт, аюултай бодисыг хаях, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдхүүн худалдах, түгээх, чанар муутай барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах, хууль бусаар эм, био бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түгээх, орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгах, олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргүүдийг хамруулан тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: ХЗДХЯ-ны 2017 оны Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлагын дагуу 2002 оны ЭХ-ийн Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг болон Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргийг шинэ хуулийн Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэгт хамруулсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0