БҮРТГЭЛТЭЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО, төрлөөр, бүс, аймгаар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол улсад бүртгэлтэй, бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл болон автомашины тоог хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он )
3 Тооцох аргачлал
Монгол улсад бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг автобус, ачаа, суудал, тусгай, механизм, чиргүүл, мотоцикл гэж ангилна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
ш
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-18
7 Эх сурвалж
Авто тээврийн үндэсний төв
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0