ЭКСПОРТ, барааны бүлгээр, сар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

барааны бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

барааны бүлэг20092019
Нийт
1,885,385.107,619,753.90
Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн
45,808.8097,610.50
Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн
5,244.4012,463.30
Мал, амьтан, ургамлын гаралтай өөх тос
2.20654.90
Хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн
5,474.0061,856.40
Эрдэс бүтээгдэхүүн
1,251,766.606,377,468.70
Химийн болон химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн
290.202,260.50
Хуванцар, каучук, түүгээр хийсэн эдлэл
829.401,280.90
Түүхий болон боловсруулсан арьс, шир, ангийн үс,эдгээрээр хийсэн эдлэл
29,043.8014,119.80
Мод, модон эдлэл
460.60604.10
Целлюлоз, цаас, картон,тэдгээрээр хийсэн зүйл
201.0043.20
Нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн
192,166.60434,672.30
Гутал, малгай, шүхэр, өд, хиймэл цэцэг
1,606.202,543.90
Чулуу, гөлтгөнө, цемент,шөрмөсөн чулуу, тэдгээрээр хийсэн зүйл
104.60138.70
Үнэт, хагас үнэт чулуу, метал гоёлын зүйлс
308,525.20419,075.80
Үндсэн төмөрлөг болонтүүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн
17,414.4077,892.90
Машин, механик төхөөрөмж,цахилгаан хэрэгсэл, дуу хураагч, зурагт, эдгээрийнсэлбэг, эд анги
14,668.0034,794.70
Авто, агаарын ба усан замын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги
8,959.7078,602.30
Хараа зүй, гэрэл, кино зураг, хэмжүүр, хяналт, эмнэлэг, мэс заслын багаж, цаг, хөгжмийн зэмсэг
844.601,253.00
Үйлдвэрийн төрөл бүрийн бараа
1,911.802,359.00
Бусад
62.7059.20
Хэмжих нэгж: мян.ам.долл

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Экспортын гүйцэтгэлийг барааны бүлгээр гаргахад “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем” /БТКУС/-ийн ангиллыг ашиглана.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 3-р хавсралтаас барааны бүлгүүдийн үзүүлэлтүүдийг авч тооцож байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-18
7 Эх сурвалж
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 3-р хавсралт
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0